Vittore

IRIS / USDT - New trend / Nowy trend

Long
BINANCE:IRISUSDT   IRIS / TetherUS


Using the proportions function I determined the strength of the trend based on the moment of listing in the stock exchange.
The convergence of proportions may make us realize that we still have a lot of points to make up for.
The current strength is at the level of 0.200
We still have 0.650 growth points left to reach the maximum peak given the absence of obstacles in the traditional market, which could potentially reverberate in our market.

It predicts 10 days of growth - 3 days of consolidation - ?


Korzystając z funkcji proporcji wyznaczyłem siłę trendu opartą na momencie listingu w giełdzie.
Zbieżność proporcji może nam uświadomić, że mamy jeszcze sporo punktów do odrobienia.
Aktualna siła znajduje się na poziomie 0.200
Pozostaje nam jeszcze 0.650 punktów wzrostu aby osiągnąć maksymalny szczyt biorąc pod uwagę brak przeszkód w rynku tradycyjnym, co może potencjalnie znów odbić się na naszym rynku.

Przewiduje 10 dni wzrostów - 3 dni konsolidacji - ?
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.