kardob

Powrót do obszaru akumulacji

GPW:IPF   PROVIDENT
Powrót do obszaru akumulacji czyli do różowego prostokąta.
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel
Komentarz: Zakładam kontynuację trendu spadkowego