jsg3

Grodno oRGR TP1 - 30% TP2 - 50%

GPW:GRN   GRODNO
Dużą szanse upatruję w tej spółce z branży OZE i elektrotechnicznej

ESPI 35/2021 Szacunkowe przychody za listopad 2021 r.
Zarząd Grodno S.A. informuje, że skonsolidowane przychody w listopadzie 2021 r. wyniosły 113,8 mln zł wobec 64,0 mln zł w listopadzie 2020 r., co oznacza wzrost o 78% rdr.

Każdy kolejny raport pokazuje bardzo dynamiczny wzrost przychodów

Podsumowując wyniki i raporty które daj oraz to co publikują na ogólnodostępnych kanałach informacyjnych w 2021 roku przekroczyli 1mld

Rok obrachunkowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1. kwietnia do 31. marca - :)

Jest potencjał.

To nie jest porada inwestycyjna :)