jano_g

Grodno - Czy ten trójkąt może kłamać?

Long
GPW:GRN   GRODNO
Grodno - dystrybutor artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. W zakresie swoich usług posiada m.in pompy ciepła, fotowoltaikę, a także stacje ładowania pojazdów. Wchodzi w skład indeksu swig80 .

Tradycyjnie zacznijmy od analizy wykresu dla interwału W1. Widzimy tutaj formację większego trójkąta, z którego w minionym tygodniu nastąpiło wybicie. Taka formacja pozostawia tylko pytanie o celowość tych działań, czy mamy tu do czynienia z faktycznym wybiciem z konsolidacji, czy na niskim wolumenie odbywa się tzw. bulls trap. Na to pytanie postaram się udzielić odpowiedzi w dzisiejszej Weekendowej Analizie Technicznej.

Na wykresie d1 (wykres główny):

Układ średnich: Kurs wyszedł ponad średnie długo i krótkookresowe. Jako dodatkowy akcent możemy tutaj zauważyć zbliżające się przecięcie MA50 od dołu w MA100 co sugeruje, że niebawem średnie ułożą się po kolei co mogłoby być zaczątkiem kształtowania się trendu.

Wolumen: W analizie użyłem łącznie trzech typów badania wolumenu. Głównym powodem tego założenia jest próba oszacowania, czy mamy tu do czynienia z faktycznym wybiciem z trójkąta, czy też odbywa się to na bazie małego, mało istotnego wolumenu.

Profil wolumenu wyraźnie pokazuje wsparcie na poziomie 13,60zł. Dodatkowo zaznaczyłem wsparcie na poziomie 15zł, które wynika z mierzenia profilem wolumenu dla krótszego zakresu (od kwietnia 2021). Warto odnotować, że poziom tego wsparcia pokrywa się jednocześnie z zakresem zniesienia Fibo (0,5) dla ostatniej fali wzrostowej (dokładnie 14,86zł) To miejsce może okazać się bardzo istotne w przypadku wystąpienia krótkoterminowej korekty. Przewiduję, że popyt powinien na nie odpowiedzieć.

Na taśmie wolumenu widzimy większe zakupy od marca 2021. Wcześniejsze wolumeny traktuję tu jako mniej istotne, gdyż prawdopodobnie podaż związana z górką z lata 2020 już odpuściła. W trójkącie widzimy co jakiś czas słupek pozytywnego, większego wolumenu, zazwyczaj między poziomem 13-16,00zł. Objawiająca się podaż redukowała poziomy tych wzrostów, ale jest to związane z układem konsolidacyjnym.

20 lipca 2021 nastąpiła lekka kumulacja pozytywnego wolumenu, która spowodowała wybicie z układu konsolidacji. Ładnie przedstawia to też wolumen skumulowany, który dla ostatniego swingu wypada znacznie lepiej od poprzednich fal (wcześniej prym wiodły fale podażowe), zatem można tu założyć, że o ile popyt jest jeszcze mały, o tyle podaż nie reaguje tak dynamicznie.

Oscylatory: W analizie użyłem dwóch oscylatorów celem określenia położenia kursu. Celowo celem urozmaicenia ostatnich analiz użyłem Stochastic , a nie klasycznie RSI . Na oscylatorze MACD widzimy zarysowaną górkę, z jednoczesnym zbliżającym się przecięciem linii signal i macd w sygnał sprzedażowy. Oscylator Stochastic również potwierdza mocne wykupienie fali wzrostowej. Dlatego najbardziej zakładanym krótkoterminowym scenariuszem z perspektywy oscylatorów byłaby korekta ostatniej fali wzrostowej.

Zakładając książkową korektę należy spodziewać się ruchu korekcyjnego do wsparcia w okolicach Fibo 0,50 fali wzrostowej , mocnym wsparciem jest tu także profil wolumenu ulokowany na 15,00zł. Kurs nie powinien zejść niżej, gdyż byłoby to zaprzeczeniem wybicia z formacji dużego trójkąta. Zakresem ruchu kolejnej fali mogłoby być przejście oporów na wysokości 17,94 I skierowanie kursu do miejsca w którym podaż może już reagować mocniej (okolice 19-22zł) Te zakresy zostały pomierzone metodą harmoniczną ABCD , Fibo a także wynikają z górnego ograniczenia trójkąta. Zakres wybicia z tak dużego trójkąta byłby dopiero na poziomie 24zł, jednak na tą chwilę jest to bardzo daleko idąca wróżba.

Wsparcia: 15,00 ; 13,56
Opory: 16,70 ; 17,94 ; 19,16

Na koniec skrót fundamentalny:
  • Grodno 31.08 dostało rekomendację z ceną docelową na 20,60zł

  • Rok do roku rosną przychody ze sprzedaży, a także zysk ze sprzedaży.

  • Grodno spodziewa się utrzymania wysokiej dynamiki sprzedaży w kolejnych kwartałach, kładzie nacisk na e-commerce

Podsumowanie: Grodno wybiło się z konsolidacji. Na wolumenie widzimy poprawę na korzyść byków. Zakładanym scenariuszem pozytywnym jest retest wybicia do poziomu ok 15zł I kolejne wyjście w górę. Scenariusz negatywny to zaprzeczenie temu wybiciu, wówczas pierwszego wsparcia należy szukać w okolicach 13,80zł. Zgodnie z poziomem rekomendacji przyznanej przez jeden z domów maklerskich a także różnych technik jakimi dysponujemy do pomiaru fal wygląda na to że w średnim terminie poziom 19-20zł jest realny. Na tą chwilę pomysł na Grodno zapisuję jako LONG.

--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
Zapraszam na Twitter: @JanoGra
Przyjaciele: http://www.RelacjeRynku.pl l Agencja Relacji Inwestorskich (@RelacjeRynku/TT i FB) / Aplikacja Stockup /