PolishNonconformist

Nowe zakupy do portfela dywidendowego GPW, PZU, IRL

GPW (GPW:GPW)  
GPW:GPW   GPW
Budowanie portfela dywidendowego jest moim zdaniem najlepszym sposobem inwestowania dla osób, które nie zajmują się rynkami zawodowo,
ale jednocześnie chcą mądrze zarządzać swoimi oszczędnościami.
Aktualna sytuacja wydaję się być szczególnie sprzyjająca, biorąc pod uwagę ostatni rajd spekulacyjny na spółkach typu growth.
W konsekwencji jest szansa, że dojdzie w najbliższym czasie do chociaż częściowego przepływu kapitału ze spółek typu growth, do spółek typu value.

Tak jak widać, nie przykładam specjalnej wagi do cen spółek przeznaczonych do portfela dywidendowego. Jedynie zwracam uwagę na to by nie były w momencie zakupu przewartościowane.
Pamiętajmy, że wiele spółek wstrzymało się z wypłatą dywidend na rok 2020 z uwagi na niepewną sytuację COVID-ową.

Będę ten wpis aktualizował raz w miesiącu, w trakcie kolejnych zakupów.

Komentarze