pikierus

GNTBTC

Long
POLONIEX:GNTBTC   None
Golem po długim trendzie spadkowym wygląda na to jakby się przymierzał do tworzenia nowego kierunku, aktualnie pokonał średnioterminową czerwoną linię spadkową i zatrzymał się pod niebieską linią która wyznacza szczyt ostatniej hossy (0,0008919 btc ), jeżeli Golem pokona ten ważny poziom to kolejnym istotnym poziomem do pokonania będzie wcześniejszy szczyt z ceną 0,00011089 BTC i będzie to również oznaczało że Golem rozpoczyna nowy trend wzrostowy. Jeżeli Golem pokona także i poziom wcześniejszego szczytu (0,00011089 BTC ) to przy obecnej sytuacji wcale nie jest wykluczony w okresie kilku miesięcy atak na ostatnie ATH (0,00027 BTC ), aktualną sytuację mam na myśli to iż rozwój Golema jest cały czas stabilny i ciągle pojawiają się nowe ważne wydarzenia dla tej aplikacji takie jak między innymi wydanie bardzo ważnej stabilnej wersji Brass oraz dodanie GNT do giełdy Binance.
After a long downward trend, Golem looks like he was trying to create a new direction, he was currently defeating the medium-term red line and stopped under the blue line that marks the peak of the last bull market (0.0008919 btc ), if Golem breaking this important level is another important level to overcome it will be an earlier peak with a price of 0.00011089 BTC , and of course it will also mean that Golem is starting a new upward trend. If Golem also defeats the level of the previous peak (0.00011089 BTC ), with the current situation, the attack on the last ATH (0.00027 BTC ) is not out of the question in a few months, IMHO the current situation is that Golem development is stable all the time and there are still new important events for this application, such as the release of a very important stable version of Brass and the addition of GNT to the Binance exchange.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.