sebastian.seliga.7

Złoto - będzie wybicie?

Long
COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
77 obejrzeń
5
Cena GC1! wzrasta wraz z kolejnymi obawami o sytuacje ekonomiczną na świecie i z technicznego punktu widzenia znajduje się w bardzo ciekawym miejscu: wybicie górą poziomu $1245 będzie oznaczło większe wzrosty a następnym poziomem może być nawwet $1300.