skyline-trader

Złoto z potencjałem spadkowym #Opcje #AI

COMEX:GC1!   Kontrakty terminowe na złoto
Dane opcyjne oraz algorytm AI analizujący dane z tego rynku pokazują możliwość odwrotu od wzrostów i dojścia do głosu Niedźwiedzi. Mamy mocny opór (strefę podażową) w okolicy 2060, a Virgin VPOCs znajdują się jedynie poniżej aktualnego poziomu ceny (na moment pisania analizy). Aktualnym wsparciem Opcyjnym jest 1881 i to kluczowy poziom jeśli chodzi o potencjalne zamknięcie ruchu spadkowego. Do Gamma Flip (którego przekroczenie zwiększy Zmienność na rynku) jeszcze daleko (1786), ale warto obserwować co się będzie działo na kolejnych sesjach. Spadki zostaną zanegowane po przekroczeniu 1975.

Biorę pod uwagę wszystkie Expiration z Opcji na Złocie, które są poddawane następnie obróbce przez skrypt Machine Learning. AI w tym wypadku pokazuje główne kluczowe poziomy na rynku oraz wnioski płynące z analizy danych. Eksportowane są do bazy Quandl i następnie importowane do TradingView. Dane są też publikowane codziennie w tygodniu, na mojej stronie internetowej. Pamiętajcie - wiedza i dane to potęga, w tym wypadku zwiększająca znacząco szansę na zyskowny trading :)

skylinetrader.io

AI calculated Levels based on Darkpool and Options market data
Automatic Scanner of Supply & Demand on the market - VSA Scanner with a taste of AI ;)
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.