RelacjeRynku

GALVO notuje w II kw. 22 zysk netto 383,25 tys. zł (+1396% r/r)

Long
NEWCONNECT:GAL   GALVO
Galvo S.A. notuje w II kw . 2022 r. zysk netto 383,25 tys. zł i wzrost o 1396% r/r

W opublikowanym raporcie okresowym za drugi kwartał 2022 r. Galvo S.A. poinformowało kolejny raz o rekordowych przychodach ze sprzedaży, które wyniosły 4.227,57 tys. zł i były wyższe o 42,3% od osiągniętych w drugim kwartale ubiegłego roku. Jednocześnie kwartalny zysk netto ukształtował się na poziomie 383,25 tys. zł i okazał się wyższy o 1396% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak informuje spółka największy wpływ na osiągnięty wynik finansowy miała optymalizacja kosztów, wzrost marży i wysoki popyt na świadczone usługi. EBITDA za drugi kwartał wyniosła 669,03 tys. zł wobec 356,25 tys. zł przed rokiem.

W ujęciu pierwszego półrocza tego roku przychody ze sprzedaży Galvo S.A. wyniosły 8.307,68 tys. zł, co oznacza aż 41,2% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, z kolei zysk netto osiągnął 512,88 tys. zł wobec straty netto na poziomie 371,23 tys. zł jeszcze rok wcześniej.

„Tak jak komunikowaliśmy w raporcie rocznym, dokonaliśmy zmiany podejścia do ważenia kosztów i marż w naszej firmie. Długoletnia współpraca z wieloma podmiotami o zasięgu międzynarodowym uniemożliwiała nam dynamiczne reagowanie na zmiany cen surowców na każdym poziomie zaopatrzenia. Bezwładność w tym wymiarze jest relatywnie mała co jest konsekwencją stabilnego i odpowiedzialnego budowania relacji z kontrahentami. Jednakże nasza odpowiedzialna analiza danych doprowadziła do zmiany strategii oraz spowodowała nowy sposób komunikowania i analizowania danych zarówno po stronie kosztów jak i cen finalnych dla klienta” – dowiadujemy się z początkowej części raportu Galvo S.A. za drugi kwartał bieżącego roku.

„Skupiamy się na największym atucie naszej firmy tj. wysokiej jakości która jest wizytówką firmy Galvo, oraz wysokiej inżynierskiej specjalizacji w obszarach będących silną strona naszej spółki. Na tym ostatnim elemencie chcemy szczególnie budować przewagę rynkową firmy Galvo. Pozytywny feedback co do pozycji jakościowej utwierdził nas w tym, iż wybór takiego podejścia jest właściwy. Wysoka inżynierska specjalizacja jest natomiast naszą ofertą skierowaną do najważniejszych klientów z branży energetycznej oraz automotive, obecnych na rynku europejskim i światowym. Chcemy być identyfikowani jako firma dostarczająca unikalnych, wysoko specjalizowanych usług w danym obszarze. Mamy wszystkie atuty zwłaszcza po stronie kadry pracowniczej, które umożliwiają umocnienie nas na pozycji lidera w tym zakresie. Chcemy utrzymać pozycję specjalisty w danym obszarze” - czytamy dalej.

„Dzięki poczynionym inwestycjom spółka odnotowuje oszczędności w znacznie mniejszym zużyciu wody i chemii na oczyszczalni ścieków. Ciągle także dzięki współpracy z wiodącymi dostawcami technologii udoskonalamy nasze procesy uzyskując optymalne rozwiązania dla naszych klientów” – podkreśla Zarząd Galvo S.A.

„Należności krótkoterminowe wzrosły do poziomu 2.308,28 tys. zł z 1.737,62 tys. zł w wyniku wzrostu wolumenu obrotu. Zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się do 3.359,62 tys. zł z 4.985,31 tys. zł w ubiegłym roku w wyniku spłaty kredytu. Spółka na bieżąco obsługuje wszelkie płatności. Stan środków pieniężnych wynosi 512,13 tys. zł. Zmniejszenie wynika ze spłaty kredytu i założenia lokaty na ponad 2 mln zł” - podsumowuje spółka.

O biznesie galwanicznym oraz planach i perspektywach spółki Galvo S.A. mówił w niedawnej rozmowie z Jackiem Grobel – Dyrektorem RelacjeRynku.pl Agencja Relacji Inwestorskich Prezes Zarządu Galvo S.A. – Ryszard Szczepaniak. Rozmowa dostępna na kanale YouTube RelacjeRynku

O Galvo S.A.
Galvo S.A. jest przedsiębiorstwem o charakterze usługowym. Prowadzi działalność z zakresu galwanizowania, czyli chemicznej i elektrochemicznej obróbki powierzchni metalowych. Oferuje procesy chromowania, cynkowania kwaśnego i alkalicznego, cynowania, niklowania chemicznego, fosforowania, miedziowania i inne specjalistyczne pokrycia. Wykonane powłoki spełniają funkcje ochronne oraz nadają pożądane własności techniczne np.: twardość, odporność na ścieranie, przewodność elektryczną i inne.

Galvo S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.