batrek

Ferro - rozpoczęcie 3 fali?

Long
FERRO (GPW:FRO)  
GPW:FRO   FERRO
wg mnie rozpoczynamy 3 falę, przecięcie linii trendu