EUREX:FDAX1!   DAX FUTURES
107 obejrzeń
2
Wygląda, że na dziennym główny europejski indeks wykręcił się już na północ. Jeżeli do końca tygodnia nic wielkiego się nie wydarzy, to pomimo licznych oporów powinien dążyć na nowe szczyty.