MaxProfit24

EURUSD H1 - FxScalping

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Ruch wybijający dziś w nocy ostatnie szczyty został szybko zanegowany. Może to świadczyć o tym że każda próba podejścia w okolice 1.23260 może kończyć się się fiaskiem.
Jednak cały czas mamy trend wzrostowy dlatego scenariusz główny na dziś zakłada wzrosty do okolic poziomów 1.23260 –( 1.23500) Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu 1.22750.

💡Target 💡
Wzrosty 📈
🎯 TP1 - 1.23260
🎯 TP2 - 1.23500


**Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.