MaxProfit24

EURUSD H1 - FxTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Scenariusz na dziś zakłada wzrosty do okolic poziomów 1.19300 – 1.19400. Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu 1.19150.
**Natomiast scenariusz alternatywny zakłada zejście ceny poniżej poziomu 1.19150 utrzymanie się pod nim i spadki do okolic poziomów 1.19050 – 1.18950**

Wzrosty 📈
🎯 TP1 - 1.19300
🎯 TP2 - 1.19400

➡➡⬇⬇ -1.19150- ⬇⬇⬅⬅

Spadki 📉
🎯 TP1 - 1.19050
🎯 TP2 - 1.18950

**Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Komentarze