MaxProfit24

EURUSD H1 - FxDayTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Patrząc na wykres z wyższego interwału czasowego dalej pozostajemy w trendzie wzrostowym i należy cały czas mieć to na uwadze. Ostatnie spadki możemy taktować jedynie jak początek większej korekty o której pisałem wczoraj.
Obecnie znajduję się przy linii trendu od której cena odbijała się już kilkukrotnie i może wspierać cenę jeszcze przez najbliższe godziny. Dlatego warto poczekać z zajmowaniem pozycji do momentu kiedy cena obierze właściwy kierunek. Jeśli LT nie utrzyma ceny będziemy mogli spodziewać się przyspieszenia ruchu spadkowego. Dlatego mając to wszystko na uwadze przygotowałem dla Państwa dwa scenariusze.
Scenariusz główny zakłada kontynuację spadków do okolic poziomów 1.22400 – 122100. ‼ Warunkiem realizacji scenariusza spadkowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 1.22800 . ‼
**Scenariusz alternatywny zakłada wyjście ceny nad poziom 1.22800 utrzymanie się nad nim i wzrosty do okolic poziomów 1.23000 – 1.23200.

💡Target 💡
Spadki 📉
🎯 TP1 - 1.22400
🎯 TP2 - 1.22100

➡➡⏫⏫ -1.22800- ⏫⏫⬅⬅

Wzrosty 📈
🎯 TP1 - 1.23000
🎯 TP2 - 1.23200


**Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.