MaxProfit24

EURUSD H1 - FxTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
Dzisiejszy scenariusz główny zakłada spadki do okolic poziomów 1.19300 – 1.9000. Warunkiem realizacji scenariusza spadkowego jest utrzymanie się ceny poniżej poziomu 1.19600.
** Natomiast scenariusz alternatywny zakłada wyjście ceny nad poziom 1.19600 utrzymanie się nad nim oraz wzrosty do poziomów 1.19900 - 1.20100.**

💡Target 💡
Spadki 📉
🎯 TP1 - 1.19300
🎯 TP2 - 1.19000

➡➡⬆⬆ -1.19600- ⬆⬆⬅⬅

Wzrosty 📈
🎯 TP1 - 1.19900
🎯 TP2 - 1.20100

**Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Komentarze