MaxProfit24

EURUSD H1 - FxTrading

OANDA:EURUSD   Euro / Dolar USA
W związku z kilkutygodniową konsolidacją przygotowałem na dziś dwa scenariusze. Scenariusz główny zakłada wzrosty do okolic poziomów 1.19100 – 1.19300. Warunkiem realizacji scenariusza wzrostowego jest utrzymanie się ceny powyżej poziomu 1.18900. Natomiast scenariusz alternatywny zakłada spadki do poziomów 1.18750 -1.18550

Wzrosty 📈
🎯 TP1 - 1.19100
🎯 TP2 - 1.19300

➡➡⬇⬇ -1.18900- ⬇⬇⬅⬅

Spadki 📉
🎯 TP1 - 1.18750
🎯 TP2 - 1.18550

**Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą̨ się zrealizować́ w najbliższym czasie. Pamiętać́ jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć́. Dlatego nie warto upierać́ się przy jednym scenariuszu. Warto zachować́ elastyczność́ i zajmować́ pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.**
***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Komentarze