49 obejrzeń
2
EUR/USD spadek
Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel