FX:EURNZD   Euro Fx/Dolar Nowozelandzki
On the daily chart , we can observe that the rate is in the wedge . We recently defended the support of this formation. The target range is around 1,7020-1,7080. I am currently in a long position (pyramid). My goal is 1,7022.

Na wykresie dziennym możemy zaobserwować, że kurs jest w klinie. Wybroniliśmy ostatnio wsparcie z tej formacji. Obenie cel to okolice 1,7020-1,7080. Jestem obecnie w pozycji długiej(piramida). Mój cel to 1,7022.
Zlecenie zamknięto ręcznie: Wczorajsze cofnięcie spowodowało, że zamknąłem swoją piramidę z zyskiem. #USD/CAD jeszcze schodził w dół. Istniało ryzyko, że kurs #EUR/NZD cofnie się przed kontynuacją wzrostów. Widząc słabnącą siłę manualnie zamknąłem całą piramidę. Czekałem na cofnięcie aby ponownie wejść w pozycję.
Patrząc na dzisiejszy dzień widzę, że kurs dotarł do lokalnego oporu. Jeżeli się cofnie to możemy mieć cofnięcie w okolice 1.6799. Może wtedy powstać odwrócona RGR (głowa z ramionami). Wtedy jestem ponownie w grze. Ale czas pokaże co zrobi rynek.

Yesterday's withdrawal caused that I closed my pyramid with profit. USD / CAD was still going down. There was a risk that the EUR / NZD rate would reverse before the continuation of the increases. Seeing the weakening force manually, I closed the entire pyramid. I waited for the withdrawal to re-enter the position.
Looking at today, I see that the course has reached local resistance. If this is reversed, we may have a backward move to around 1.6799. It may then result in an inverted RGR (head with arms). Then I'm in the game again. But time will tell what the market will do.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.