ETH podobnie jak BTC cały czas znajduje się w długoterminowym trendzie bocznym i narazie porusza się w kleszczach wielkiego trójkąta (zielona i czerwona linie). Przypuszczam że ten coin najprawdopodobniej będzie się dalej poruszał do końca roku w trendzie bocznym lekko spadając w kierunku ceny 0.045 BTC gdzie będzie się starał znaleźć swoje dno skąd być może rozpocznie swoją kolejną hossę . Na razie należy obserwować kurs ETH, przebicie jednej z lini trendów zielonej wzrostowej i czerwonej spadkowej będzie oznaczało o nadchodzących zmianach w kursie tego coina .
ETH like BTC is all-the-time in the long-term sideways trend and is moving inside the big triangle (green and red lines). I suppose that this coin will most likely continue to move towards to the end of the year in a side trend, slightly falling towards the 0.045 BTC price, where it will try to find its bottom from where it may start its next boom. For now, you should observe the ETH course, the breakthrough of one of the green growth and red down trend lines will mean upcoming changes in this coin course.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.