(PL) Ostatnią swoją analizę ETH opublikowałem pod koniec maja i w zasadzie od tamtego czasu niewiele się zmieniło. Ethereum od prawie roku cały czas porusza się w trendzie bocznym zamknięty w wielkim trójkącie, ewentualnymi sygnałami mówiącymi o tym że następuje jakaś zmiana trendu będzie przebicie czerwonej linii spadkowej obecnie znajdującej się na poziomie 0,1 BTC oraz zielonej wzrostowej aktualnie będącej na poziomie 0,4 BTC . Przebicie czerwonej kreski będzie mogło sygnalizować przygotowywanie się ETH do wzrostów , natomiast przełamanie zielonej może być sygnałem większych spadków cenowych.
(ENG) I published my last ETH analysis at the end of May and, basically, nothing has changed since then. Ethereum for almost a year is always moving in a sideways trend closed in a big triangle, possible signals that there is some change in the trend will be a breakthrough of the red line currently at 0.1 BTC and green currently at 0.4 BTC . Breaking the red line will be able to signal the preparation of the ETH for growth, while the green break may be a signal of larger price drops.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.