CME_MINI:ESM2024   E-mini S&P 500 Futures (Jun 2024)
ESM2024
W poprzednim komentarzu pisałem o istocie bara z 23 maja.
"Jest nią bar czwartkowy, duży spread i narastający wolumen.
Ewidentnie mamy podaż i zmianę charakteru ruchu.
Bar ten przypomina swoją charakterystyką bar z początków kwietnia.
Wyjście i akceptacja ceny poza jego zakresem będzie dla mnie sygnałem potencjalnego ruchu kierunkowego."
Mamy wyjście poniżej, ale ciężko mówić o akceptacji cen.
W piątek w późnych godzinach popołudniowych mamy powrót w zakres tego bara.
Po osiągnięciu strefy wyprzedania na odwróconej linii trendu, wspominałem o tym targecie w komentarzu na kanale na YouTube pojawił się ruch wzrostowy o dużej dynamice i wolumenie.
Poziom reakcji to również spring w kontekście wykresu tygodniowego.
Z punktu widzenia wykresu dziennego mamy popyt piątkowy bezpośrednio za plecami.
Dotarliśmy w zakres wcześniej przywoływanego bara podażowego.
Na mniejszych interwałach jest to powrót do trading rangu.
Jesteśmy w pozycji LPSY.
Pisząc w skrócie, obecnie jesteśmy między podażą przy aktualnych cenach, a popytem piątkowym, który powinna wspierać strefa 5260-70.
Dopiero potencjalne przełamanie tej strefy może świadczyć o powrocie dominacji podaży.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.