SmartInwestor

Test szczytu, brak likwidacji pozycji długich.

CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini Futures
CME_MINI:ES1!
W ostatniej analizie zwracałem uwagę na pojawienie się sygnału gęstości dystrybucji.
Charakter ruchu był zaproszeniem do konsolidacji. Pytanie w jakim zakresie?
Górnym obecnie wydaje się szczyt - to z poprzedniej analizy i wciąż aktualne.
Co możemy dodać? Pierwszy spadek w potencjalnym trading rangu nie osiągnął poziomu aktywacji stop losów - 4613.
Krótkoterminowo to dobrze, bo spadek nie był zbyt głęboki 86,5 punktu wobec poprzedniej korekty 104,25.
W dłuższej perspektywie trzeba brać pod uwagę duże zaangażowanie funduszy, co będzie stanowiło podaż w przypadku likwidacji pozycji długich.
Obecnie testujemy szczyt konsolidacji, bez wyraźnego sygnału. Na minutach było widać w dniu wczorajszym zwiększoną realizację zysków przy poziomie 4705 (warto obserwować).
Rynek ma 3 opcje przy teście szczytu.
1. Popyt pochłonie podaż.
2. Odrzucenie w postaci na przykład upthrustu lub pojawienia się wzmożonej wyprzedaży.
3. Absorpcji
W tym momencie nie pozostaje nic innego jak reagowanie na charakter testu.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005