CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini Futures
CME_MINI:ES1!
"Biorąc pod uwagę podaż za plecami, targetem do testu jest poziom poprzedniego wsparcia 4006-15.
Wcześniej potrzebne zamknięcie re-akumulacji akcją do góry z pokonaniem obszaru 3962."
Tymi słowami kończyłem poprzednią analizę.
Piątek przynosi test przytoczonego poziomu - szczyt na wykresie kontynuacyjnym kontraktów 4024, ale tu należy się wyjaśnienie.
Na wykresie kontynuacyjnym, który obserwujemy nastąpiła zmiana kontraktu na marcowy, co wiąże się z innymi cenami.
W tym przypadku różnica między kontraktem grudniowym a marcowym jest ponad 30 punktów.
Dla kontraktu grudniowego szczyt piątkowy to 3990.
To wyjaśnienie jest konieczne byśmy świadomie patrzyli na prezentowane wykresy.
Miejmy świadomość, że okres rolowania i wygasania kontraktów prowadzi czasami do znacznych różnic w wizualizacji ich notowań na wykresie.
Jest to dodatkowe utrudnienie w analizie kontraktów.
Daje też dodatkowe możliwości zarządzającym w rozgrywaniu strategii opartych na arbitrażu, które mogą przekładać na strategie długoterminowe.
Okres ten wymaga szczególnej ostrożności.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.