SmartInwestor

Czy trend się odwróci na ES?

CME_MINI:ES1!   S&P 500 E-mini Futures
CME_MINI:ES1!
Na wykresie widzimy kontrolę sprzedających.
Kolejne bary w kolorze pomarańczowym / czerwonym wyznaczają nam uderzenia podaży.
W pewnym momencie powinno dojść do odebrania piłeczki sprzedającym i przejęcia inicjatywy przez kupujących.
Zobaczymy to w momencie pojawienia się barów zielonych o dużym spreadzie i zielonych obszarów wsparcia, które zamkną się nad ostatnim obszarem podażowym.
Tu pojawia się kluczowe pytanie, czy to jest właściwe miejsce do potencjalnego przejęcia kontroli przez kupujących?
O tym w kolejnej analizie, pokazujących obecne poziomy w kontekście wyższych interwałów.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
https://www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005