KamilKopec

"Cygaro" Warrena Buffeta.

Long
EFEKT (GPW:EFK)  
GPW:EFK   EFEKT
Zagranie wzorowane na "cigar butts" Warrena Buffeta, polegające na zakupie spółki w okresie poprzedzającym realizację zysków.

Spółka EFK spełnia poniższe wymogi fundamentalne 1 oraz 2:
1. Spółka dywidendowa notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.
2. Dywidenda wypłacana minimum od 10 lat z rzędu.
3. Współczynnik cena/wartość księgowa musi wynosić maksimum 0,6 (spółka nie spełnia tego rygorystycznego wymogu, ale nadal posiada współczynnik cena/wartość księgowa poniżej 1.0).
Więcej na temat selekcji spółek dywidendowych w tym pomyśle.

Sygnałem kupna była dla mnie informacja o dywidendzie za 2017 link.
Warunkiem otrzymania dywidendy jest posiadanie akcji w okresie od 14.09.2018 do 03.10.2018.
Dywidenda za akcję zwykłą wyniesie: 1,00 PLN brutto.
Wartość jednej akcji na dzień zakupu: 22,70 PLN.
Istotne jest, aby w krótkim okresie przetrzymywania akcji (min. 42 dni), cena nie poszła znacząco w dół, osiągając nowe minimum.

Z analizy technicznej wynika, że aktualny kurs jest w okolicy minimum fali C korekty.
W związku z tym biorę pod uwagę możliwość trzymania akcji, licząc na wzrost ceny powyżej 33,00 PLN i wypłatę dywidend w kolejnych latach.

Nota prawna:
Treść niniejszego artykułu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów autora. Niniejszy artykuł ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, pozycja 1715). Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.