TVC:DJI   Indeks Dow Jones Industrial Average
Co robi największy amerykański indeks giełdowy ?
Ostatnie wydarzenia opisane wyraźnie na wykresie utożsamiły się idealnie z układem pięciofalowego ruchu po którym zawsze przychodzi czas na korektę. W tej chwili obserwujemy spadki, jakie docierają do istotnych poziomów 38,2/41,4 Fibo powstałego układu pięciofalowego. Dodatkowo ważne poziomy Fibo zbiegają się linią trendu spadkowego oraz domknięciem luki co mogło by skutkować wzrostami. Niestety nie wiemy czy oczekiwane wzrosty mogłyby skutkować wybiciem szczytu oznaczonego jako 1 V A.
Tak czy inaczej pora na korektę. Obserwowany ostatnio swing w dół jest jej pierwszą falą. Pozostały jeszcze dwie, z czego pierwsza jest falą wzrostową a druga…spadkową.
Docelowo korekta będzie znosiła cały oznaczony siwng wzrostowy do poziomów od 0,50 do 66,7 % w dół ( przy założeniu pomiaru od dołka do szczytu bieżącego lub nowego jeśli cena go jeszcze raz wybije )

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy oraz obowiązujących przepisów.

Kontakt: kontakt@tradewars.pl