MaxProfit24

DAX H1 - DayTrading

CURRENCYCOM:DE30   DAX 30
Od ostatniej analizy z 30 Kwietnia nie wiele się zmieniło. Pomimo silnej przeceny, dalej mamy do czynienia jedynie z korektą wzrostów, które zaczęły się 19 Marca. Poziomy na których może dojść do zakończenia korekty, to wspomniane wcześniej okolice 10730 i 10500. A dopiero wybicie poziomu 10155 neguje cały scenariusz pro-wzrostowy.

***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego trzeba pamiętać, aby nie upierać się przy jednym scenariuszu. Zachować elastyczność i zajmować pozycję tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.***

***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****

Komentarze