LukasMan

DE30 Szort?

Short
228 obejrzeń
4
Korekta na poziomie 0,386, nie domknięcie luki ucieczkowej z Lutego, jak i nie wyznaczenie nowego extremum, rodzi obawę czy aby nie narysuje się setup Kraba, albo Nietoperza. Taką mam refleksję na dzisiaj.