RelacjeRynku

Dębica – wciąż pod górkę czy może już z górki?

Long
GPW:DBC   DEBICA
Wykres spółki i sytuacja techniczna
Firma Oponiarska Dębica S.A. ( DBC ) – przedstawiciel sektora przemysłu motoryzacyjnego i spółka notowana na rynku głównym GPW .

Od początku roku kurs spółki poruszał się w kanale bocznym w przedziale pomiędzy 81,2 zł a 84,8 zł. W połowie września nastąpiło wyraźne zwiększenie volumenów, które spowodowane było zbliżającym się dniem prawa do dywidendy - kurs zahaczył wówczas o górne ograniczenie kanału, a następnie po odcięciu dywidendy przebił dotychczasowe wsparcie wynikające z profilu wolumenu na poziomie 81,2 zł. Aktualnie notowania akcji stabilizują się na poziomie ok. 79-80 zł, jednak nie jest wykluczone że nastąpi retest wsparcia z końcówki poprzedniego roku, które przypada w okolicy 76 zł. Pozytywnym scenariuszem byłaby dalsza stabilizacja obecnego poziomu notowań i stopniowa jego odbudowa, która pozwoli pokonać najbliższy opór na poziomie 81,2 zł.

Profil spółki
Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący w Polsce producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. W siedzibie spółki zlokalizowana jest również fabryka opon z historią sięgającą 1939 r., w której produkowane są opony pod marką Dębica oraz innymi markami koncernu Goodyear m.in. Goodyear , Dunlop, Fulda i Sava . Spółka Dębica produkuje również membrany wulkanizacyjne do produkcji opon, a swoje produkty sprzedaje zarówno na rynku krajowym jak również w 60 innych krajach świata. Obecne Dębica zatrudnienie wynosi ponad 3000 osób.

Inwestorem spółki, od ponad 25 lat, jest amerykański koncern notowany na amerykańskiej giełdzie NASDAQ - The Goodyear Tire&Rubber Company, który posiada kontroluje operacyjnie Firmę Oponiarską Dębica S.A. posiadając pośrednio 87,25% pakiet akcji poprzez podmiot Goodyear Luxembourg SA zarejestrowany w Luksemburgu.

Analiza wynikowa
Przychody ze sprzedaży Dębicy kształtowały się w ujęciu kwartalnym na poziomie ok. 500 mln zł, natomiast pierwsze półrocze 2021 r. przyniosło wyraźne ożywienie w tym obszarze, a wygenerowane przychody wyniosły ok. 570 mln zł w skali każdego z tegorocznych kwartałów. Warto także wspomnieć, że w 2Q 2020 r. spółka zanotowała duże tąpnięcie sprzedaży, które zbiegło się z początkiem stanu pandemicznego w kraju i na świecie, kiedy to wartość przychodów spadła o ponad 43% r/r. Na plus należy uznać szybką odbudowę i powrót na dotychczasowy poziom obrotów.

Na poziomie zysków netto Dębica również osiąga stabilne wyniki, poza analogicznym okresem 2Q 2020 r., kiedy to zanotowała kwartalną stratę w kwocie ponad 21 mln zł. Zwyczajowy dla spółki poziom zysków netto kwartalnych wynosi ok. 15-20 mln zł. Można także wspomnieć, że rekordowy wynikowo okres spółki przypadł na 3Q 2020 r., kiedy to Dębica osiągnęła ok. 53 mln zł zysku netto oraz ponadprzeciętną marżę zysku netto na poziomie ok. 10,5%.

Aktualnie rentowność sprzedaży w ujęciu kwartalnym wynosi ok. 2,5-3,5%.

W 2Q 2021 r. pozytywnie wyglądały za to przepływy pieniężne spółki na każdym z trzech poziomów. Na poziomie operacyjnym Dębica wygenerowała wówczas dodatnie saldo ok. 84,5 mln zł, natomiast ujemne salda przepływów na poziomie inwestycyjnym i finansowym – odpowiednio 81,4 mln zł oraz 750 tys. zł.

Porównywanie wynikowe 2Q 2021 r. do 2Q 2020 r. wydaje się jednak mijać z celem ze względu na wyjątkowo niską bazę roku poprzedniego. Z drugiej strony należy mieć świadomość, że zbliżające się wyniki za 3Q 2021 r. będą miały ponadprzeciętnie wysoką bazę odniesienia, co sprawia że publikacja wynikowa za kończący się właśnie kwartał zapowiada się niezwykle interesująco.

Szanse i ryzyka
To co z pewnością rzuca się mocno w oczy spoglądając na całokształt funkcjonowania spółki to fakt regularnego finansowania działalności luksemburskiego akcjonariusza Dębicy, które odbywa się w formie pożyczek. Wspomniane pożyczki są oczywiście właściwie zabezpieczone gwarancją amerykańskiego koncernu The Goodyear Tire&Rubber Company, jednak poziom ich rocznego oprocentowania wydaje się jednak dość mało atrakcyjny rynkowo (oprocentowanie ostatniej pożyczki wyniosło 0,85% w skali roku). Całkowita wartość pożyczek Dębicy do podmiotu z Luksemburga wynosi obecnie 400 mln zł.

Inną ciekawą kwestią jest bez wątpienia temat opodatkowania Dębicy, jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji. Dotychczas spółka korzystała ze zwolnienia z poboru tzw. podatku u źródła (z ang. WHT – Withholding Tax), jednak Małopolski Urząd Celno-Skarbowy zakwestionował podstawę do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Na chwilę obecną skutkuje to, zgodnie z wynikami przeprowadzonej kontroli, koniecznością opłacenia zaległości podatkowej za lata 2014-15 w łącznej kwocie 14,7 mln zł plus 7,3 mln zł odsetek oraz za lata 2016-2017 w łącznej kwocie 15,5 mln zł plus 5,3 mln zł odsetek. Zarząd spółki poinformował niedawno, że Dębica zamierza opłacić zobowiązania podatkowe za lata 2014-15 w łącznej kwocie 22 mln zł, więc należy się spodziewać że pozostała zaległość podatkowa w kwocie ok. 21 mln zł również zostanie uregulowana. Niemniej wspomniane rozrachunki publiczno-prawne nie wpłyną na wyniki finansowe spółki, gdyż podmioty pośrednio i bezpośrednio kontrolujące Dębice zobowiązały się do zwrotu spółce poniesionych wydatków fiskalnych.

Powyższe dwie kwestie nie niosą zatem za sobą zagrożeń dla funkcjonowania Dębicy, gdyż gwarantem ich uregulowania jest koncern amerykański, notowany na nowojorskiej giełdzie.

Wydaje się również, że ewentualna czwarta fala pandemii na jesień tego roku również nie powinna wpłynąć znacząco na spowolnienie operacyjne spółki. Z pewnością zdobyte doświadczenie podczas zeszłorocznego zarządzania kryzysowego (2Q 2020 r.) oraz większa świadomość społeczeństwa w radzeniu sobie z COVID-19 będzie tutaj czynnikiem pozytywnym działającym na rzecz spółki.

Rynek oponiarski rośnie, a spółka wydaje się właściwie wykorzystywać koniunkturę rynkową dla utrzymania swojej mocnej pozycji.

Podsumowanie
Obecna wycena giełdowa Dębicy wynosi ok. 1,1 mld zł kapitalizacji rynkowej (około 20 miejsca w indeksie sWIG20). Jednocześnie pod względem wskaźnika C/Z (10,60) spółka plasuje się w połowie stawki głównego indeksu giełdowego małych spółek. Spółka solidnie wypada również pod względem wskaźnika C/ WK (0,95) i stopy dywidendy (4,7%).

Z kolei w ramach indeksu branżowego WIG-Motoryzacja wskaźnikowo spółka wypada najkorzystniej na tle pozostałych podmiotów sektora motoryzacyjnego. Jedynie Intercars posiada przeszło dwukrotnie większą kapitalizację rynkową i przeszło czterokrotnie korzystniejszą relację zysku na akcję.

Wszystko to sprawia, że spółka jest wciąż relatywnie tania i daje podstawy do dalszego wzrostu wartości.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.