(PL)Kolejnym bezdyskusyjnym przykładem potwierdzającym sytuację na rynkach krypto jest kultowy coin DASH. Dash od około półtorej roku porusza się w bocznym trendzie spadkowym. Od góry kurs jego jest dociskany przez czerwoną linię spychającą go na coraz niższe poziomy, natomiast od spodu jest wspierany przez aktualnie dwa wsparcia, pierwszym wsparciem jest poziom fibo 0.886 (0.023BTC) oraz drugie wsparcie które zostało niedawno wyznaczone przez ostanie minimum cenowe które znajduje się na poziomie 0.02 BTC . Oczywiście przebicie w górę pierwszego wariantu (czerwonej linii) będzie sugerowało rozpoczęcie nowego trendu najprawdopodobniej wzrostowego , natomiast pokonanie dwóch wsparć ostatnio wyznaczonych przez DASHa oczywiście będzie bardzo złym sygnałem dla właścicieli tego coina. Teoretyczny zasięg trendu bocznego jest wyznaczony w okolicach czerwca przyszłego roku.
(ENG)Another unquestionable example confirming the situation in the crypto markets is the iconic coin DASH. For about a year and a half, Dash has been moving in a backside downward trend. From the top, its course is pressed by a red line pushing it down to lower levels, while the bottom is supported by two lines support currently, the first support is fibo 0.886 (0.023BTC) and the second support that was recently determined by the last price minimum which is at 0.02 BTC . Of course, raising the first variant (the red line) will suggest starting a new trend that is most likely to increase, while defeating the two lines support recently set by DASH will, of course, be a very bad signal for the owners of this coin. The theoretical extent of the lateral trend is set around June next year.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.