wizimir

Klin kończący(?) w dobrym miejscu

Long
GPW:CLC   COLUMBUS
Columbus to walor nie obdarzany ciepłym uczuciem przez inwestorów....to nie miejsce to do analizy przyczyn, ale miejsce dobre do wskazania ciekawego zachowania kursu. Wydaje się, że rysuje on klin kończący, co od strony technicznej powinno zaowocować wybiciem kursu w kierunku północnym. Strefy podażowe zaznaczone na wykresie....
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.