NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
CL1!
Ropa testuje górną krawędź trading rangu w którym znajduje się już dłuższy czas.
Jest to istotne miejsce, gdyż zachowanie ceny i wolumenu w tym rejonie pomoże nam w określeniu charakteru ostatniej konsolidacji.
O możliwym schemacie dystrybucyjnym pisałem już wcześniej.
Wymaga on potwierdzenia w pojawieniu się sygnału słabości SOW. Duży spread i duży wolumen na spadkach, to jest to co by potwierdzało dystrybucyjny charakter TR.
Tego nie ma obecnie. Dzisiejszy bar jest istotny ze względu na potencjalne pojawienie się wybicia bądź akcji typu upthrust.
Skuteczne wybicie, to potencjalny test szczytu.
Upthrast potwierdzony sygnałem słabości to potwierdzenie dla oczekiwań spadkowych.
Patrząc na czas trwania TR, warto obecnie szukać sygnału na bazie tej zaawansowanej bazy dla ruchu ceny.

Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).
Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji.
Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

SmartInwestor - Oprogramowanie dla aktywnych inwestorów.
www.smartinwestor.pl/
Mieczysław Siudek
Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.