yorgwarez

Proces decyzyjny z wykorzystaniem Rynku Opcji

NYMEX:CL1!   Futures na ropę naftową
Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam proces analizy instrumentów krok po kroku z wykorzystaniem autorskich Pakietu Narzędzi Opcyjnych, do jakich możecie otrzymać dostęp. Pisałem we wcześniejszych wpisach jaką przewagę mogą dać nam dane pozyskane z Rynku Opcji. Przejdźmy teraz do szczegółów i przygotujmy szczegółowy przewodnik ukazujący proces decyzyjny krok po kroku. Po pierwsze potrzebujemy układu 3-ch wykresów ukazujących różne timeframe'y, ponieważ na trzech różnych interwałach będziemy przeprowadzać analizę i monitorowanie potencjalnych okazji handlowych.

Proces przebiega następująco:
  • Wszystko zaczyna się na interwale D1 w poszukiwaniu kluczowych poziomów S/R - gdzie możemy sprawdzić perspektywę "Eagle eye view". Tutaj najważniejszy jest wskaźnik Options Flow Sentiment (na dole wykresu D1), gdzie szukamy niebieskiego tła - oznacza ono, że panuje równowaga na wolumenie opcji CALL i PUT. W tych momentach bierzemy pod uwagę cenę zamknięcia świecy - która wyznacza znaczący poziom S/R. Jeśli poziom jest zbyt blisko innego, pomijam jego rysowanie, aby nie zaśmiecać wykresu.
  • Kontynuując na interwale D1 - Sentyment Rynku Opcyjnego - również patrząc na wskaźnik sentymentu, najpierw sprawdzam zielone/czerwone tło. Pokazuje ono przewagę odpowiednio obozów niedźwiedzi lub byków. Następnie patrzę, na którą z typów opcji (Call czy Put) jest inwestowanych więcej pieniędzy - jeśli zielona linia znajduje się nad czerwoną linią, oznacza to, że wolumen opcji CALL jest odpowiednio większy niż tych PUT (czyli inwestorzy opcji stawiają więcej pieniędzy na ruch Byczy). Odwrotnie działa sytuacja dla Bears, gdzie czerwona linia znajduje się nad zieloną.
  • Sprawdzanie Virgin VPOC na M30 — szukam nieprzetestowanych następnego dnia poziomów VPOC. Te poziomy są zawsze ponownie testowane przez rynek = działają jak magnes. Pytanie tylko, kiedy to się stanie. Korzystnie jest wiedzieć, czy wiele poziomów znajduje się poniżej/powyżej obecnego poziomu ceny, aby poznać presję i dominującą stronę na rynku. Również w przypadku handlu intraday, jeśli cena przekroczy jeden z poziomów Gamma w pobliżu VPOC, możemy spróbować handlować z celem ustawionym na Virgin VPOC.
  • Wyznaczenie stref popytu/podaży na M30 – Kiedy widzimy wiele świec byczych/niedźwiedzich pod rząd, czyli innymi słowy silny impuls na rynku - szukam miejsca, gdzie ten ruch się rozpoczął. Kiedy zidentyfikuję początek impulsu, pierwsza odwrotna świeca przed tym impulsem wyznacza zakres Strefy. Przechodząc do przykładu: w przypadku silnego impulsu Byczego, w miejscu, w którym się zaczął, szukam ostatniej świecy Niedźwiedziej przed rozpoczęciem tego impulsu. Maksimum i minimum tej świecy wyznaczają zakres strefy. Po wyznaczeniu strefy czekam na Pierwszy ponowny test tej strefy. W przypadku Demand Zone (byczy impuls) gram w przypadku retestu Longa, w przypadku Supply Zone (spadkowy impuls) gram w przypadku retestu Shorta. Bardzo często możemy również zaobserwować konfluencję, gdy w obrębie Strefy lub w bliskim jej sąsiedztwie będziemy mieć również obecny jeden z poziomów Gamma. W przypadku nie zadziałania strefy podczas pierwszego retestu, jest to również ważny sygnał, ale do rozegrania w kierunku przebicia/złamania strefy.
  • Układy Intraday na M15 — Poziomy gamma wyznaczają kluczowe poziomy do obserwacji. Generalnie przebicie poziomu Gamma jest sygnałem do potencjalnego handlu z celem na kolejnym poziomie Gamma. Bardzo rzadko przekraczane są poziomy Extreme Low i Extreme High of the Day, które wyznaczają typowy maksymalny zakres dnia. Przełamanie Gamma -1/+1 jest sygnałem anomalii i typowym dla Trend Day. Więc jeśli ten poziom nie zostanie utrzymany, to gram w kierunku przełamania. Innym setupem jest odbicie od Gamma -/+ 0.5, które często jest bardzo silnym poziomem intraday. W przypadku obserwowanego odbicia, celem handlu jest Pivot (środek między Gamma -0,25 a +0,25).
  • Dodatkowe czynniki konfluencji - nie szukam ilości, ale jakości - dlatego korzystam z setupów, które mają potwierdzenie poprzez większą ilość czynników zgodnych z kierunkiem planowanego trade'u. Dlatego, gdy poziom Gamma został przekroczony i mam stosunkowo blisko niego Virgin VPOC - to jeden z setupów zbieżności kilku czynników. Innym byłby poziom Gamma w obrębie lub w bliskim sąsiedztwie Strefy Popytu/Podaży. Równie ważne są sygnały skanera VSA. Kiedy widzę przed poziomem Gamma Popyt (sygnały poniżej świecy/słupka) lub Podaż (sygnały powyżej świecy/słupka), może to dodać mi pewności lub czasami zmusić mnie do wstrzymania się od handlu - gdy spodziewam się byczego ruchu, a skaner pokazuje mi sygnały podaży.

skylinetrader.io

AI calculated Levels based on Darkpool and Options market data
Automatic Scanner of Supply & Demand on the market - VSA Scanner with a taste of AI ;)