PodsiedlikDaniel

Long na CD-Project

Long
GPW:CDR   CDPROJEKT
Brak pomysłu na opis - krew się polała, sprzedaż Cyberpunk a wycena akcji to dwa inne światy, R/R: 2,17.

Udanego 2021!
Zlecenie aktywne: Jazda
Zlecenie zamknięto ręcznie: Kooooniec, tu za dużo się dzieje. 317 out :)

Komentarze