MoneyTalksTG

CD Projekt / CDR aktualizacja

GPW:CDR   CDPROJEKT
We wcześniejszej analizie z celem na 216 (link poniżej) zwróciłem uwagę na istotność średniej 100 dziennej.
Własnie do niej dotarliśmy - warto obserwować jak będzie sie zachowywała cena.

Komentarze