InvestJourney

CCC – Zdyskontowane negatywy

CCC (GPW:CCC)  
GPW:CCC   CCC
Ponownie wracamy do wykresu w ujęciu tygodniowym, który ukazuje w naszej ocenie jeden z ważniejszych poziomów wsparcia dla kursu akcji. Po publikacji wyników za trzeci kwartał, które były zgodne z oczekiwaniami i po tym jak nastąpiło mocne tąpnięcie kursu, w sieci pojawił się wywiad z Prezesem. Rzekomo uspakajający inwestorów. No i chyba zadziałał bo od tamtej pory cena zwolniła wyprzedaż, a w ostatnim tygodniu pojawił się lekki wzrost. Inwestorzy obawiają się nadal rosnącej płacy minimalnej, która w przyszłości wpłynie na wyniki finansowe. Choć nie mamy jeszcze diametralnej poprawy w spółce (jeśli chodzi o wyniki) to pamiętajmy jednak, że rynek dyskontuje przyszłość. Ponadto zakupy „grubych” często odbywają się właśnie w takich dołkach jak obecny, kiedy pojawiają się nadal negatywne komunikaty. Jak już spółka podzieli się ze światem dobrymi raportami to na pewno świadomi inwestorzy będą w posiadaniu odpowiedniej ilości akcji.

Komentarze