RelacjeRynku

Inter Cars – dwucyfrowy wzrost z naciskiem na zagranicę

Long
GPW:CAR   INTERCARS
Profil spółki
Inter Cars (CAR) – przedstawiciel branży motoryzacyjnej, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu mWIG40.

Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A. jest importerem i największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Niezwykle rozbudowana struktura organizacyjna Grupy (35 spółek zależnych) daje faktyczną ekspozycję operacyjną na dużą część Europy - także tej południowej i zachodniej.

Dodatkowo, w ramach Grupy Inter Cars, prowadzona jest również działalność w innych segmentach operacyjnych m.in. produkcji naczep, regeneracji części zamiennych, działalności deweloperskiej, usług marketingowych, usług logistycznych, autoryzowanego przedstawicielstwa samochodów dostawczych marki Isuzu oraz importu samochodów Ford Trucks.

Wykres i sytuacja techniczna
Pod koniec grudnia kurs zanotował swoje dotychczasowe ATH (489 zł), po czym przez kilka następnych tygodni obserwowaliśmy korektę zakończoną na poziomie 426 zł. Ostatnie sesje wskazują na większą niż dotychczas siłę popytową, co znajduje potwierdzenie w długich knotach dolnych świec oraz zwiększonych wolumenach handlu. Aktualnie kurs zrównał się z krótkoterminowymi średnimi kroczącymi (MA100 i MA50), a oscylatory wskazują na możliwy powrót na ścieżkę wzrostu. Optymistycznym wariantem będzie pokonanie najbliższego oporu, wynikającego z profilu wolumenu, na poziomie 454 zł. Scenariuszem negatywnym byłoby zejście kursu w rejony aktualnego wsparcia na 426 zł.

Analiza wynikowa
W ujęciu rocznym widoczny jest bardzo stabilny i zrównoważony wzrost przychodów Grupy Inter Cars. Za ostatni rok obroty prawdopodobnie przekroczą skonsolidowany poziom 11 mld zł, co oznaczać będzie powrót do dynamiki wzrostu sprzed kilku lat - liczonej wówczas dwucyfrowo.

Co równie istotne przychody Grupy rosną szybciej niż jej koszty, co jest zauważalne na poziomie zysku operacyjnego (EBIT), który w roku 2020 przekroczył poziom 552 mln zł (wzrost o 67,61% r/r), a za rok ubiegły możemy oczekiwać pokonania bariery 800 mln zł przy jednoczesnym wzroście o ponad 50% r/r.

Zysk netto Grupy za rok 2020 wyniósł 333 mln zł (wzrost o 46,77% r/r), wysoko zawieszając tym samym bazę wynikową dla kolejnych okresów. Wszystko wskazuje jednak, że ubiegły rok nie tylko pozwolił utrzymać bardzo dobre tendencje, ale także osiągnąć rekordowy poziom skonsolidowanego zysku netto w okolicy nawet ok. 600 mln zł.

Przepływy pieniężne Grupy uznać należy za bardzo zdrowe i perspektywiczne na każdym poziomie. W latach 2019 i 2020 Grupa osiągnęła saldo przepływów operacyjnych w rocznej kwocie ponad 400 mln zł, notując przy tym także stabilne i zbliżone salda ujemne na działalności inwestycyjnej (odpowiednio ok. 105 mln i ok. 71 mln zł) oraz finansowej (odpowiednio ok. 267 mln zł oraz ok. 240 mln zł). Grupa wykorzystuje nadwyżki gotówkowe do zwiększonej obsługi zadłużenia, jednocześnie utrzymując dość zbliżony poziom inwestycyjny.

Jednocześnie wskaźniki rentowności Grupy ulegają z roku na rok systematycznej poprawie. Na koniec 2020 roku marża brutto wyniosła 29,05%, marża operacyjna 6,03%, a marża netto 3,64%. Za rok 2021 należy spodziewać się dalszej poprawy rentowności na poziomie mocno dwucyfrowym wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Szanse i zagrożenia
Grupie Inter Cars sprzyjają zarówno wewnętrzne czynniki fundamentalne, jak również zewnętrzne czynniki koniunkturalne w branży motoryzacyjnej. Grupa efektywnie wykorzystuje możliwe szanse rynkowe, notując stabilny wzrost biznesu oraz utrzymując w ryzach stronę kosztową.

Podstawową szansą rozwojową wydaje się być znacząca koniunktura segmentu części zamiennych szczególnie na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, na obszar której Grupa Inter Cars mocno ukierunkowuje swoją ekspansję biznesową. Występuje na nich wciąż duży potencjał dalszego wzrostu oraz wyższa niż na rynku krajowym rentowność netto. Należy przy tym podkreślić, że sprzedaż do kontrahentów zagranicznych, według stanu na dzień 30 września 2021 roku, charakteryzowała się dynamiką wzrostu na poziomie 39% wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Jest to dodatkowo o tyle istotne, że przychody Grupy z rynku krajowego stanowiły w tym samym czasie jedynie 44% ogółu przychodów (wobec 47,5% rok wcześniej).

W skali makroekonomicznej zauważalne są oczywiście zaburzenia łańcucha dostaw czy większe niż zwykle trudności z dostępem do towarów, jednakże wysiłki Grupy koncentrują się na minimalizacji skali tego zjawiska. W tym celu Grupa zwiększyła swój stan magazynowy zapasów na koniec września 2021 roku o blisko 36% r/r, czyli nieznacznie powyżej dynamiki sprzedaży Grupy. Dzięki takiemu działaniu Grupa zapewniła sobie płynność dostaw w czwartym kwartale ubiegłego roku i na początku bieżącego roku, zmniejszając istotnie faktyczne ryzyko wystąpienia potencjalnych zaburzeń łańcucha dostaw.

Pewnym zagrożeniem dla Grupy może być, charakterystyczna dla branży, sezonowość sprzedaży przypadająca m.in. na pierwszy kwartał każdego roku, która w połączeniu z zapowiadanym na połowę lutego szczytem piątej fali koronawirusa może przełożyć się na potencjalny dodatkowy spadek sprzedaży wobec pozostałych okresów. Nie sposób bowiem właściwie przewidzieć jak przyszła sytuacja pandemiczna przełoży się na sytuację finansową klientów i konsumentów.

Aktualna wycena
Obecna wycena rynkowa Inter Cars wynosi ok. 6,35 mld zł, co plasuje spółkę w ścisłej czołówce indeksu mWIG40, gdzie ustępuje zasadniczo jedynie przedstawicielom sektora bankowego. Pod względem wskaźnika C/Z (10,90) Inter Cars znajduje się w okolicy pierwszej dziesiątki podmiotów średniej wielkości, z kolei uwzględniając C/WK (2,21) jest to miejsce w okolicy drugiej dziesiątki tegoż zestawienia. Nie sposób jednak nie podkreślić, że mając na uwadze wyłącznie zysk przypadający na jedną akcję (41,10 zł), Inter Cars wypada bardzo atrakcyjnie – lepiej na poziomie mWIG40 wypada jedynie spółka Kęty – co świadczy o dużym potencjale biznesowym i perspektywach całej branży.

Na poziomie wypłacanych rocznie dywidend Inter Cars wypada dość konserwatywnie i ostrożnie (roczna stopa procentowa oscyluje w dwóch ostatnich latach wokół 0,35% wobec poziomów nawet poniżej 0,30% w poprzednich okresach). To właśnie na tym polu, wraz z dalszym oczekiwanym wzrostem biznesu, należałoby się spodziewać możliwej zmiany po stronie spółki.
---
Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.