RickoPL

Dlaczego można było przewidzieć głębokość spadków na BTC #BTC#3

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Jak pisałem w dwóch poprzednich analizach same spadki można było przewidzieć.
W tej analizie skupie się jednak na tym czy głębokość spadków można było przewidzieć i wyznaczyć strefy zakupowe.

---W kolejnej analizie zaprezentuje swoje pomysły na to co może się dalej stać i czy mamy szanse na dalsze wzrosty lub spadki---

Przede wszystkim przechodząc do niniejszej analizy musimy przyjąć kilka wstępnych założeń, które zaistniały na rynku:
1. Mamy przebicie trendu wzrostowego i będą spadki;
2. Wystąpiła na rynku formacja głowy z ramionami (RGR);
3. Nadal pozostajemy w ogólnym trendzie wzrostowym a spadki będą tylko korektą.

Mając takie założenia możemy przystąpić do analizy głębokości spadków.
Przebicie "Linii trendu 2" dało nam jasny sygnał, że zaistniała formacja RGR. W związku z tym mogliśmy poszukiwać budowania się formacji harmonicznej, a w szczególności budowania się fali CD. Fala ta jak zwykle charakteryzuje się dynamicznym ruchem o zwiększonym wolumenie. Niestety w tym przypadku był to ruch spadkowy.
Poszukując dna spadków należało skorzystać z narzędzia rozszerzenia Fibo (mierząc od punktu 7, poprzez punkt 8 aż do punktu 9), gdzie FS100 wskazywało poziom w okolicach 41500 USDT. Poziom ten "pokrywał się" z poziomem 61.8 fali XA oraz z poziomem 38.2 całego ruchu wzrostowego (mierzonego od 2017 roku). Strefa ta mogła okazać się pierwszą strefą zakończenia spadków. Poziom ten nie współgrał jednak z zasięgiem spadków wyznaczonym przez RGR (kolor fioletowy). Dlatego też był słabym sygnałem kupna.
Kolejny strefa zakończenia spadków wypadała w okolicach dołka nr 2 i był to dobry sygnał do zakupów potwierdzony poziomem 161.80 Fibo. Dodatkowo potwierdzony był mierzeniem rozszerzenia całego ruchu z 2017 roku. Ponadto wypadał on w okolicach okrągłego poziomu 30000 USDT.
Przebicie dołka nr 2, a następnie poziomu 61.8 całego ruchu wzrostowego, który jednocześnie potwierdzony jest mierzeniem 261.80 fali BC , oznaczałby całkowitą kapitulację i dalsze spadki.

Podsumowując i biorąc pod uwagę założone spadki, można było wyznaczyć dwa poziomu zatrzymania się spadków przy czym "Poziom 2" był tym głównym, na którym każdy powinien rozpocząć i skumulować zakupy. Natomiast STOP LOST ustawić na "poziomie ostatecznym".

UWAGA:
Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.