Smart-Sep

QUO VADIS Bitku - Czyli poprawiny lokalnego dołka.

Short
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dolar
Oznaczona na czerwono strefa to poziomy w których można spodziewać się uaktywnienia podaży,
wybicie strefy oczywiście scenariusz neguje, spodziewałbym się jednak reakcji celem zejścia na
lokalne minima oraz szukanie bardziej solidnego miejsca do ustanowienia wsparcia.
Wybicie lokalnego minimum nie powinno być znaczne, celuję w okolice niewiele poniżej 47000.

Pomysł prywatny, nie stanowi porady ani “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
Pomysł jest wyrazem osobistych poglądów.

Transakcja zamknięta: osiągnięto wyznaczony cel
Komentarz: W dalszym ciągu dominuje struktura spadkowa, przyglądam się potencjalnej zmianie na wzrostową, dotychczas jednak ona się nie pojawia. Zielone światło strategia pokazuje jak na razie wyłącznie dla pozycji krótkich.