Damian77

Bitcoin - correct $BTCUSD #btc #bitmex #coinbase #ico #news

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dolar
aktualizacja : w chwili obecnej wszystko według założenia , w przypadku nadchodzących znaczących zmian będę informował na bieżąco . Moja pozycja cały czas short 👍
Zapraszamy na nasz telegram https://t.me/BitcoinAnalysisPL

update: at the moment everything according to the assumption, in the case of upcoming significant changes, I will keep you informed. My position all the time short 👍
We invite you to our telegram https://t.me/BitcoinAnalysis