BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dolar
Bitcoin przełamał ważny poziom Fibo na wysokości 8569 $ (0.876) i teraz zmierza do ceny 7151 $ (0.886) , tutaj wydaje mi się że nastąpi konsolidacja ceny i ponowne odbudowywanie się waloru w celu wyruszenia bitcoina do osiągania nowych historycznych szczytów .
PS dodaje krótk ikomentarz w języku angielskim
ENG. Bitcoin was broken the important Fibo level at $ 8,569 (0.876) and now is going to the price of $ 7,151 (0.886), here it think bitcoin will be a have consolidation and the re-rebuilding to move bitcoin to new historical ATH .
Komentarz: bitcoin dochodzi do ważnego poziomu fibo 0,886 , jeżeli przebije poziom 7151$ to kolejnym poziomem odniesienia będzie cena 5634 $
ENG bitcoin reaches an important fibo level of 0.886, if breaks the level of 7151 $ then the next level will be the price of 5634 $

Komentarze