167 obejrzeń
1
+ XAU update - idzie jak po sznurku od kilku dni