BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dolar
Znajdujemy się blisko kluczowego miejsca dla dalszych wzrostów. Wynika on z miejsca w którym cena już raz zmieniła swój kierunek. Przebicie poziomu 10520 i utrzymanie się ceny nad nim będzie otwierać drogę do dalszych wzrostów. Aktualnie cena porusza się w kanale wzrostowym i dopóki się w nim się znajduje możemy mówić o dalszych wzrostach. Wybicie się ceny z kanału trendowego, może doprowadzić pogłębiania się spadków.

***Analiza wyznacza jedynie kierunek oraz możliwe scenariusze które mogą się zrealizować w najbliższym czasie. Pamiętać jednak należy że analiza nie uwzględnia szybko zmieniających się danych ekonomicznych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego nie warto upierać się przy jednym scenariuszu. Warto zachować elastyczność i zajmować pozycję, tylko po jasnych i czytelnych sygnałach.***

***Analiza NIE JEST "rekomendacją inwestycyjną" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715)****
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.