CryptoAlex69

Bitcoin - codzienna analiza / daily analysis :-) #btc #bitstamp

Long
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dolar
#Analiza 8

04.03.2020 Środa

Witajcie w codziennej analizie Kryptowaluty Bitcoin .
Rynek zmienia się cały czas , więc by być na bieżąco...
Zapraszam do analizy :-)

Korekta na Bitcoinie przebiega spokojnie i zgodnie z założeniem .

Warto będzie wnieść poprawkę co do poziomu oporu 9 715 $ ( #Analiza 7 03.03.2020 Wtorek ) i wziąć pod uwagę poziom 10 000 $ . - link do analizy załączony!!!

Dlaczego ? Na poziomie 10 000 $ zostało uwięzionych wielu graczy wierzących we wzrosty Bitcoina i jest to poziom bardzo istotny dla kupujących .

Odnosząc się do korekty jaka nastąpi po wyznaczeniu szczytu 10 000 $ , bardzo ważnym i mocnym poziomem wsparcia jest cena 9 500 $ .

Następnym i zarazem ostatnim poziomem oporu jest cena około ~ 10 240 $ - tam spodziewałbym się głębszej i dłuższej korekty ,
zanim cena wybije zakładane 11 200 / 11 300 $ ( #Analiza 5 02.03.2020 Poniedziałek ) - link do analizy załączony!!!

RSI na interwale 120 minutowym nadal trzyma się linii trendu :-)

Życzę udanych zagrań oraz przemyślanych ruchów na rynkach finansowych !

Jeżeli podobała Ci się powyższa analiza , polub ją , pokaż znajomym :-)

Pozdrawiam !

#Analysis 8

3/4/2020 Wednesday

Welcome to the daily analysis of Bitcoin Cryptocurrency.
The market is changing all the time, so to stay up to date ...
I invite you for analysis :-)

Correction on Bitcoin runs calmly and as intended.

It will be worth making an amendment regarding the resistance level of $ 9,715 (#Analysis 7 03/03/2020 Tuesday) and taking into account the level of $ 10,000. - analysis link attached !!!

Why At $ 10,000, many players who believe in Bitcoin increases have been trapped and this level is very important for buyers.

Referring to the correction that will follow after the 10,000 peak has been set, the very important and strong level of support is the price of 9,500.

The next and last level of resistance is the price around ~ $ 10,240 - there I would expect a deeper and longer correction,
before the price breaks the assumed 11,200 / 11,300 $ (#Analysis 5 02/03/2020 Monday) - analysis link attached !!!

RSI at the 120-minute interval is still following the trend line :-)

I wish you successful moves and thoughtful moves on financial markets!

If you liked the analysis above, like it, show it to your friends :-)

Regards !

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.