Uważam, że wzrosty nastąpią po wybiciu strefy wolumenowej z dnia 8 kwietnia