CryptoAlex69

Bitcoin - 7880 dołek ? / hole ? #btc #bitstamp #news #crypto

Short
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dolar
#Analiza 11

07.03.2020 Sobota

Witam Serdecznie !

Obserwacja , nauka , myślenie , wnioski !

Odnośnie wczorajszej analizy ( #Analiza 9 06.03.2020 Piątek ) , w której pisałem o dołku i strefie zakupowej , chciałbym wnieść małą poprawkę .

Mianowicie analizując interwał czasowy 1 - dniowy widzimy poziom ~ 7880 $ , który wyraźnie łączy z sobą historyczne punkty zwrotne !
Jest to taki sam poziom jak 9500 $ - nasz poziom realizacji zysków !!!

Wskaźnik RSI na interwale dziennym znajduje się pod poziomem oporu , więc jest to dobry znak dla obecnych przewidywań ! :-)

Życzę udanych zagrań oraz przemyślanych ruchów na rynkach finansowych !

Jeżeli podobała Ci się powyższa analiza , polub ją , pokaż znajomym :-)

Pozdrawiam !


#Analysis 10

07/03/2020 Saturday

I warmly welcome !

Observation, learning, thinking, conclusions!

Regarding yesterday's analysis (#Analysis 9 06/03/2020 Friday) in which I wrote about the hole and shopping zone, I would like to make a small amendment.

Namely, analyzing the 1-day time interval we see the level of ~ 7870 $, which clearly connects historic turning points!
This is the same level as $ 9,500 - our level of profit taking !!!

The RSI indicator at the daily interval is below the resistance level , so this is a good sign for current predictions! :-)

I wish you successful moves and thoughtful moves on financial markets!

If you liked the analysis above, like it, show it to your friends :-)

Regards !


Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.