677 obejrzeń
2
możliwa korekta, gdy świeca zamknie się poniżej klina zwyżkującego
Korekta I- 46700 PLN
Korekta II- 40000PLN
Korekta III-59300 PLN (Powtórzenie korekty z grudnia 2017)
Korekta IV(mało prawdopodobna)- 17700PLN

Komentarze