CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
89 obejrzeń
2
Dominacja BTC wyraźnie spada od 02.09.2019. Widzimy poruszanie się w kanale spadkowym oznaczonym na wykresie.
Zieloną linią zaznaczyłem linię trendu wzrostowego na którym potencjalne został odbity dalszy spadek.

Przewiduje zatrzymanie spadku dominacji BTC na poziomie 54,26 -58.68 %.

Komentarze