KruchyWilku

Analiza rynku Futures BRN1! Brent Oil

ICEEUR:BRN1!   BRENT CRUDE OIL FUTURES
Na interwale M1 wyznaczam strefę 66.36- 69.63, która historycznie była wielokrotnie testowana jako opór. Jako, że od kwietnia 2020r. panuje trend wzrostowy, wyznaczam poziomy oporu 86.74 i 115.71
Na interwale T1 widzimy kilkumiesięczną konsolidację w wyznaczonej strefie, co potwierdza jej wymowę. Wiarygodne zaznaczenie dominacji byków (dla mnie będzie to zamknięcie się świecy tygodniowej powyżej górnego poziomu ograniczenia), może otworzyć drogę do wzrostów do najbliższego poziomu oporu ok. 86.
Interwał dzienny na ten moment nie generuje w mojej ocenie sygnału wejścia w pozycję długą.

Powyższa analiza jest subiektywną oceną sytuacji rynkowej i nie stanowi porady inwestycyjnej.
Bezpiecznego handlu!

Komentarze