BINANCE:BEAMUSD   Beam / US Dollar (calculated by TradingView)
58 obejrzeń
1
Jak czytać mój wykres: 📊
- zielone strefy popytowe (TP do shortów lub miejsce potencjalnych pozycji Long).
- czerwone strefy podażowe (TP do longów lub miejsce potencjalnych pozycji Short).

Jesli masz pytania napisz !

M1 - LONG👍
W1 - LONG👍
D1 - LONG👍
H4 - LONG👍
H1 - LONG👍

Na wykresach strefy popytowe zielone, oznaczaja potencjalne pozycje (BUY długie), strefy czerwone pozycje (SELL krótkie).

PAMIĘTAJ, ŻE DUŻE ZAROBKI WIĄŻĄ SIĘ Z DUŻYM RYZYKIEM, A TREŚCI ZAWARTE TUTAJ TO NIE PORADA INWESTYCYJNA
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Komentarze